Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym Gościom w trakcie pobytu.

 • §1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nieokreślenia terminu pobytu, przyjmujemy, że pokój wynajęty został na jedną dobę.
 • §2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00. Jeśli jest możliwość wcześniejszego zameldowania usługa jest bezpłatna, natomiast późny przyjazd nie uprawnia do zniżki ani bezpłatnego noclegu.
 • §3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości oraz dostępności pokoi. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 • §4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 • §5. Opłaty za zakwaterowanie w Pensjonacie oraz inne usługi określają ?Cennik? oraz „Oferty” znajdujące się na stronie internetowej.
 • §6 W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 60 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
 • §7. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50% wartości usługi.
 • §8. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 • §9. Goście Pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią ( Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.)
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Pensjonatu.
 • §11 W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 • §12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 • §13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 • §14. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • §15. W przypadku zagubienia kluczy lub karty Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 • §16. W momencie przekazania przez Recepcję kluczy (karty) do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty za dodatkową opłatą – w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
 • §17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 1500 zł.
 • §18. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i komfort innych gości prosimy o opiekę nad swoimi pociechami. Za zachowanie dzieci ( w tym ewentualne szkody) – odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 • §19. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 • §20. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pensjonat dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 • §21. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  • Przechowanie bagażu;
  • Pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • Przechowanie sprzętu sportowego.
 • §22. Pensjonat ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
  • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • §23. W Pensjonacie zabronione jest :
  • Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
  • Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Pensjonatu w pokojach bez zgody kierownictwa).
  • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
  • Chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 • §24. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Pensjonatu.
 • §25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 • §26. Sprzątanie pokoi na życzenie gości jest możliwe za dodatkową opłatą 30 zł.
 • §27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 • §28. Regulamin Pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.mojetatry.com, do indywidualnego zapoznania się przez Gościa przy czynnościach meldunkowych.
 • §29. Promocje, zniżki oraz oferty promocyjne nie łączą się.
 • §30. Wpłata zaliczki za pobyt jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW PENSJONATU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.


Jak wygląda pobyt w pensjonacie w Tatrach? Jakie są wolne terminy? Zadzwoń pod numer +48 606 915 915 lub +48 182 073 915 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 W sobotę i niedzielę odpoczywamy.

Prosimy o kontakt pocztą e-mail na adres:
kontakt@mojetatry.com – z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Moje Tatry ? Twoje zadowolenie