Regulamin

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

 • §1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.
 • §2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00
 • §3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 • §4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 • §5. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” znajdujący się na stronie internetowej
 • §6 W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
 • §7. Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50% wartości usługi noclegowej.
 • §8. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 • §9. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.)
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.
 • §11 W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 • §12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 • §13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 • §14. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • §15. W przypadku zagubienia kluczy lub karty Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych.
 • §16. W momencie przekazania przez Recepcję kluczy (karty) do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
 • §17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.
 • §18. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i komfort innych gości prosimy o opiekę nad swoimi pociechami. Za zachowanie dzieci ( w tym ewentualne szkody) - odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 • §19. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 • §20. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 • §21. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  • Przechowanie bagażu;
  • Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • Przechowanie sprzętu sportowego.
 • §22. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
  • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • §23. W obiekcie zabronione jest :
  • Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
  • Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa).
  • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
  • Chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 • §24. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 • §25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 • §26. Sprzątanie pokoi na życzenie gości możliwe za dodatkową opłatą 30 zł 
 • §27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np, przerwy w dostawie wody lub prądu.
 • §28. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.mojetatry.com, w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach meldunkowych.
 • §29. Promocje, zniżki oraz oferty promocyjne nie łączą się.
 • §230. Wpłata zaliczki za pobyt jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

W Moich Tatrach kochamy i akceptujemy zwierzęta.

Regulamin przyjmowania zwierząt w Moich Tatrach

1. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, wykazaną w cenniku. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. W przypadku braku takich pokoi przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe.

2. Do pensjonatu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku ich braku, dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Zakopanem . W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika w dniu wykonywania rezerwacji.

3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.

4. W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (jadalnia, karczma) oraz rekreacyjnych (sauna, sala zabaw). Zakaz obejmuje również przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu za potokiem.

6. Na terenie zewnętrznym znajdują się punkty umożliwiające sprzątanie odchodów (torebki). Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.

7. Opłata za każde zwierzę domowe 50 zł /doba


Jak wygląda pobyt w pensjonacie w Tatrach? Jakie są wolne terminy? Zadzwoń pod numer +48 606 915 915 lub +48 182 073 915 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (W sobotę i niedzielę odpoczywamy. Prosimy o kontakt drogą e-mail'ową.
e-mail: kontakt@mojetatry.com), a z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

Moje Tatry – Twoje zadowolenie